Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku


Kalkulator - odliczenie podatku od fotowoltaiki

Niejeden użytkownik paneli fotowoltaicznych pewnie zastanawia się, czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku? Okazuje się, że jak najbardziej można, a nawet trzeba odliczyć od podatku wydatki związane z fotowoltaiką. Tym bardziej, że maksymalna kwota, która możemy odzyskać, jest naprawdę spora. Ulga podatkowa na fotowoltaikę to jednak rozwiązanie stosunkowo nowe, przez co nie każdy jeszcze o nim słyszał i wie, jak w pełni z niego skorzystać. Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku? Pomożemy rozwiać Ci najważniejsze wątpliwości.

Fotowoltaika ulga podatkowa – co to takiego?

Odliczenie instalacji fotowoltaicznej od podatku wchodzi w zakres ulgi termoizolacyjnej. Ta z kolei dotyczy wszelkich wydatków, które ponieśliśmy z chwilą rozpoczęcia całej inwestycji fotowoltaicznej. To mogą być wydatki związane zarówno ze wszelkimi materiałami budowlanymi, urządzeniami, jak i wykonaniem niezbędnej dokumentacji. Słowem wszystko, co weszło w skład naszego przedsięwzięcia. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby dokumentować wszelkie wydatki związane z fotowoltaiką. Aby odliczyć podatek od fotowoltaiki, niezbędne będzie posiadanie wszelkich faktur czy rachunków.

Fotowoltaika odliczenie od podatku – kto może z niej skorzystać?

Przepisy, które weszły w życie z początkiem lipca 2018 roku, jasno określają, kto może skorzystać z ulgi podatkowej na fotowoltaikę. To każdy podatnik PIT, który opłaca podatek według przyjętej skali podatkowe lub uiszcza ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oprócz tego dany podatnik musi być także właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, w którym to ma zostać zrealizowana inwestycja fotowoltaiczna. Osoby prywatne inwestujące w fotowoltaikę najczęściej montują panele, aby wygenerować energię elektryczną dla domu. Niemniej jednak nie tylko wtedy obowiązuje ulga podatkowa. Fotowoltaika może pojawić się również na innego rodzaju obiektach, takich jak choćby garaż czy budynek gospodarczy. W takiej sytuacji odliczenie paneli fotowoltaicznych od podatku również jest możliwe. praktyce więc z odliczenia instalacji fotowoltaicznej od podatku, może skorzystać niemal każdy z nas, w zdecydowanej większości przypadków.

Fotowoltaika PIT – kwestie formalne odliczenia fotowoltaiki od podatku

Zastanawiasz się, jak odliczyć fotowoltaikę od podatku? Choć nie jest to skomplikowane, to może jednak zająć trochę czasu. Przede wszystkim dlatego, że aby móc faktycznie dokonać odliczenia paneli fotowoltaicznych od podatku, musimy odszukać wszelkie, udokumentowane wydatki, związane z inwestycją fotowoltaiczną. Najlepiej, jeśli dysponujemy odpowiednimi fakturami, o czym wspominaliśmy już wcześniej. Chociaż wszelkie faktury związane z poniesionymi wydatkami fotowoltaicznymi, nie muszą być dołączone do naszego rozliczenia podatkowego, to jednak jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Odliczenie paneli fotowoltaicznej od podatku należy uwzględnić w odpowiednich formularzach PIT, które w łatwy sposób można złożyć przez Internet. Formularze te, to:

  • PIT-36,
  • PIT-36L,
  • PIT-37,
  • PIT-28

Ile można odliczyć od podatku za fotowoltaikę?

Odliczenie fotowoltaiki od podatku to odliczenie od dochodu kwoty, którą faktycznie ponieśliśmy w związku z całą inwestycją. Ulga podatkowa na fotowoltaikę nie może jednak przekroczyć kwoty 53 tysięcy złotych. Kwota ta dotyczy pojedynczej osoby. Współmałżonek może odliczyć dokładnie drugie tyle. Jako małżonkowie możemy więc odliczyć do 106 tysięcy złotych ulgi podatkowej na fotowoltaikę. Nie ma przy tym znaczenia, jak wiele przedsięwzięć związanych z fotowoltaiką zrealizowaliśmy w przeciągu 3 lat. Podatek od fotowoltaiki nie może jednak stanowić wydatków, które zostały wliczone w koszty uzyskania przychodów. Odliczenie instalacji fotowoltaicznej od podatku musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 6 lat, licząc od zakończenia pierwszego roku podatkowego, w którym to rozpoczęliśmy realizację instalacji fotowoltaicznej. Niewątpliwie kwoty maksymalne ulgi podatkowej na fotowoltaikę robią wrażenie.

Fotowoltaika zwrot podatku – ograniczenia

Jeżeli interesuje nas odliczenie instalacji fotowoltaicznej od podatku, musimy pamiętać również o tym, że całą inwestycję termoizolacyjną trzeba zamknąć w okresie 3 najbliższych lat (patrząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek związany z fotowoltaiką). Należy mieć na uwadze, że ulga podatkowa na fotowoltaikę nie zostanie nam przyznana w rocznym rozliczeniu podatkowym, jeśli:

  • wydatki związane z fotowoltaiką zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • inwestycja została sfinansowana ze środków publicznych na poziomie wojewódzkim.
Fotowoltaika - podatek

Ulga termomodernizacyjna fotowoltaika i nie tylko

Ulga termoizolacyjna to możliwość odliczenie paneli fotowoltaicznych od podatku. Jednak to nie wszystko. Od podatku można odliczyć również takie wydatki, jak m.in.:

  • montaż pompy ciepła,
  • zakup wszelkich materiałów wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, instalacji grzewczej czy systemu dociepleń,
  • dokonanie analizy termograficznej, dokumentacji projektowej,
  • wymiana okien, modernizacja dachu.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – co jeśli rozpocząłem przedsięwzięcie termoizolacyjne w 2019 roku?

Zgodnie z nową ustawą, możemy odliczyć wydatki wchodzące w skład inwestycji fotowoltaicznej, jeżeli jej realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku. Musi się ona natomiast zamknąć w przeciągu trzech najbliższych lat. Wszelkich wcześniejszych przedsięwzięć nie będzie dotyczyła ulga na fotowoltaikę. W praktyce więc, jeśli ktoś rozpoczął inwestycję fotowoltaiczną w 2018 roku, to za ten rok nie może dokonać odliczenia paneli fotowoltaicznych od podatku. Jednak za kolejne lata należy mu się ulga na fotowoltaikę. Innymi słowy, w takim przypadku uda się uzyskać pewną ulgę podatkową od fotowoltaiki, jednak będzie ona mniejsza od maksymalnej możliwej.

Ulga podatkowa fotowoltaika - alternatywne rozwiązania, dzięki któremu możemy zyskać dodatkowe pieniądze

Niewątpliwie, jeśli chodzi o fotowoltaikę, odliczenie od podatku to opcja, z której warto skorzystać, jeśli tylko jest to możliwe. Niemniej jednak to nie jedyny sposób na to, aby odzyskać część środków przeznaczonych na zakup i montaż fotowoltaiki. Ciekawą opcją jest także skorzystanie z lokalnych lub rządowych dotacji. Program Mój Prąd gwarantował do 5 tysięcy bezzwrotnej dotacji na fotowoltaikę. W kolejnych edycjach prawdopodobnie będzie można liczyć na podobne wsparcie. Ponadto od 1 lipca 2021 roku możliwe będzie składanie wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Program ten umożliwi otrzymanie korzystnych dotacji do poniesionych kosztów związanych z fotowoltaiką. Ponadto w ramach programu można liczyć na spłatę części kredytu zaciągniętego w celu montażu paneli fotowoltaicznych. Jak się okazuje, na najwyższe dofinansowanie z programu Czyste Powietrze mogą liczyć osoby, które zainwestowały właśnie w panele fotowoltaiczne lub pompy ciepła. Niemniej jak wiadomo, wiele osób decyduje się na oba rozwiązania jednocześnie, gwarantując sobie tym samym pełną niezależność energetyczną.