Zatrudniliśmy Słońce. Wszystko co związane z prądem nie ma dla nas tajemnic.

Fotowoltaika

Zachodzące na Słońcu procesy syntezy jądrowej powodują powstanie energii solarnej, która dociera na Ziemię w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Człowiek nauczył się przekształcać energię solarną w elektryczną za pośrednictwem specjalnie skonstruowanego ogniwa solarnego. Dzięki temu osiągnięciu fotowoltaika znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach życia, gdzie jest wykorzystywana od wielu lat.

Tak pozyskany prąd posiada następujące cechy:

  • Jest dostępny wszędzie i dla wszystkich.
  • Jest niewyczerpalny.
  • Jego produkcja nie powoduje hałasu oraz emisji szkodliwych substancji.
  • Daje niezależność od stale rosnących cen energii elektrycznej.

Należy uświadomić sobie, że instalacja fotowoltaiczna jest rozwiązaniem zupełnie odmiennym od dobrze znanych kolektorów słonecznych. Do niedawna charakterystyczne kolektory służyły wyłącznie do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Fotowoltaika daje o wiele więcej możliwości. Jej podstawową funkcją jest produkcja prądu a to, na co go spożytkujemy zależy wyłącznie od nas. Może to być zagospodarowanie w 100% na potrzeby budynku, pozyskiwanie ciepłej wody czy ogrzewanie całego budynku. Taka sytuacja często ma miejsce w regionach Polski, gdzie występuje małe prawdopodobieństwo zaopatrzenia nowo budowanych obiektów w media.

Technologia zastosowana w procesie produkcji modułów fotowoltaicznych pozwala na wykorzystanie szerszego spektrum światła, dzięki czemu produkcja energii dokonuje się nawet w zimne, pochmurne dni ? w przeciwieństwie do kolektorów słonecznych.

Średnia intensywność promieniowania słonecznego w Polsce według różnych źródeł szacuje się na poziomie 650-950 W/m?. Wartość ta nawet w przypadku mniejszych instalacji umożliwia ekonomiczną i ekologiczną produkcję prądu elektrycznego. Dla przykładu instalacja fotowoltaiczna o wydajności 1 kWp może w warunkach polskich dostarczać nawet 980 kWh energii elektrycznej rocznie!

Dla każdego budynku należy przeprowadzić indywidualny pomiar promieniowania słonecznego, wykonać projekt oraz określić przewidywany zysk energetyczny.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku zasadniczych elementów:

  • Panele fotowoltaiczne
  • Inwerter
  • Konstrukcja wsporcza
  • Elementy instalacji elektrycznej
instalacja fotowoltaiczna

Nasza prywatna elektrownia nie wymaga szczególnej konserwacji a jej przewidywany okres eksploatacji wynosi 30 lat. Po tym czasie instalacja podlega recyklingowi. Dostawca prądu zobowiązuje się do odbioru wyprodukowanej przez Państwa energii elektrycznej oraz do dystrybucji tej energii do publicznej sieci elektroenergetycznej, która traktowana jest jako magazyn. Dostawca ma także prawny obowiązek zapewnić po swojej stronie odpowiednią infrastrukturę techniczną celem podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci. Z przeprowadzonych w świecie badań wynika, że systemy solarne po 25 latach użytkowania zachowują minimum 80% swojej początkowej sprawności, czyli nie zużywają się tak, jak kolektory słoneczne.

Firma SOLAR-VOLT działa wyłącznie na markowych podzespołach producentów specjalizujących się od wielu lat w dostarczaniu komponentów do budowy prywatnych elektrowni. Wszystkie instalacje wykonane przez naszą firmę, oprócz gwarancji producenckiej na poszczególne jej składniki, są objęte opieką gwarancyjną i pogwarancyjną.

Warto podkreślić, że instalacja fotowoltaiczna oprócz aspektu oczywistej oszczędności dla domowego budżetu, wpływa znacząco na wzrost wartości nieruchomości. Szybki wzrost cen energii gwarantuje krótki okres zwrotu inwestycji w technologię jutra.