Zatrudniliśmy Słońce. Wszystko co związane z prądem nie ma dla nas tajemnic.

Aktualnie trwają dwie dotacje, z których każdy nasz klient skorzysta na 100%!


Program "Mój Prąd"


dotacja w wysokości 3.000 zł

"Ulga termomodernizacyjna"


dotacja w formie zwrotu podatku aż do 16.000 zł

Dotacje do fotowoltaiki na terenie Poznania - Wielkopolska

Z roku na rok popularność fotowoltaiki rośnie. Panele słoneczne gwarantują niezależność energetyczną oraz są neutralne dla środowiska. Niemniej na wzrost liczby instalowanych paneli z pewnością mają wpływ również rozmaite zniżki. Dzisiaj w każdej części kraju można otrzymać dofinansowanie na zakup modułów oraz pozostałych elementów instalacji. Wielkopolska nie jest tu wyjątkiem.

Fotowoltaika – dotacje w Wielkopolsce zależne od gminy

Jeśli szukamy przyjaznych dla środowiska sposobów wytwarzania energii, niewątpliwie na pierwszy plan wysuwa się fotowoltaika. Dotacje na ten cel mają zatem chronić środowisko. Drugim ich zadaniem jest natomiast zapewnienie niezależności energetycznej obywatelom. Ze względów organizacyjnych, w dużej mierze podział środków przeznaczonych na wsparcie fotowoltaiki pozostawiono gminom. Dlatego też jeśli chodzi o dofinansowanie fotowoltaiki, jego wysokość i sposób ubiegania się o środki są uzależnione od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jeśli mieszkasz na przykład w Poznaniu i interesuje Cię fotowoltaika, dotacje w Wielkopolsce możesz otrzymać z jednego z nieustannie uruchamianych programów.

Dotacje do fotowoltaiki z programów ogólnopolskich

Wsparcie finansowe w zakresie dofinansowania fotowoltaiki w Wielkopolsce można otrzymać również z programów ogólnopolskich. W 2020 roku zakończyła się kolejna edycja programu Mój Prąd. Jednak już dzisiaj wiadomo, że w 2021 roku program zostanie wznowiony. Dotychczas udzielane na fotowoltaikę dotacje w ramach programu Mój Prąd przydzielane były w formie refinansowania zakupu instalacji. Każdy mógł się ubiegać o dofinansowanie do fotowoltaiki w kwocie do 5000 zł. Jak będą wyglądały dotacje do fotowoltaiki w Poznaniu w 2021 roku? Według dotychczasowych zapowiedzi ich forma będzie podobna. Planowane jest jednak rozszerzenie wsparcia. Dotacje mają dotyczyć nie tylko instalacji fotowoltaicznej, ale również innych rozwiązań ekologicznych. Na więcej szczegółów trzeba jednak jeszcze poczekać.

Jak ubiegać się o dotacje do fotowoltaiki w Poznaniu?

Sposób ubiegania się o dotacje do fotowoltaiki w Wielkopolsce, a tym samym również w Poznaniu, jest zależny od źródła potencjalnego dofinansowania. Ponadto każdy program działa nieco inaczej. Jednak zawsze konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Do niego powinna być natomiast dołączona dokumentacja. Co musi się w niej znaleźć? Przede wszystkim potrzebny jest kompletny projekt instalacji. Ponadto do wniosku należy dołączyć odpowiednie certyfikacje. Niezbędne będą również wyliczenia kosztów. Zwykle trzeba również określić, o jak wysokie dofinansowanie fotowoltaiki wnioskujemy. Jeśli montowana jest jakościowa fotowoltaika dofinansowanie w Wielkopolsce prawdopodobnie zostanie przyznane. W puli na ten cel znajdują się bowiem znaczne środki finansowe. Sam program Mój Prąd w 2020 roku został dofinansowany kwotą ponad 1 miliarda złotych. Tym samym na fotowoltaikę dotacje dostępne w Poznaniu są naprawdę duże. Kluczową kwestią jest jednak przygotowanie poprawnego wniosku z kompletną dokumentacją. Wspieramy klientów tym zakresie, aby zapewnić otrzymanie dofinansowania.